STRATEGIK PEMUSATAN MURID

Dibawah strategi ini, murid memainkan peranan yang penting.

Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

Didalam bilik darjah, guru adalah seorang pemimpin yang memimpin dan membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Sama ada kumpulan atau individu.

Dalam proses P&P, lebih banyak masa diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid.

Perkara yang menjadi pertimbangan asas semasa menggunakan strategi ini adalah kaedah kumpulan, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main peranan dan sumbangsaran.

Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani,emosi, rohani, intelek dan spiritual.

Ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerapkali digunakan untuk mengkaji kelemahan murid.

Penyampain guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan.
Dibawah strategi ini, murid dapat menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

USTAZ HJ ROSLAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s